call : 9869416481

tel : 022-21025569

email : nilagems@nilagems.com

visit : www.nilagems.com

address : Shri Villa, D-10 / 75, Chitaranjan Nagar, R.N.gandhi road, Rajawadi, Vidhyavihar - East. Mumbai-

400 077 Maharastra. India.( walkable distance from vidhyavihar station )